Usługi prawne: Prawnik Direct Standard

AVAILO

Inne usługi partnera

Usługi prawne: Prawnik Direct Standard

Pakiet Prawnik Direct Standard został przygotowany z myślą o potrzebach klienta, który dba o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny, jednocześnie nie zapominając o wsparciu prawnym dla swojej firmy.

Pakiet Prawnik Direct Standard obejmuje następujące usługi:

  • Telefoniczną pomoc prawną (limit: 12),
  • Opracowanie umowy, pisma urzędowego, pisma procesowego wg wykazu opracowywanych dokumentów (limit: 4),
  • Pieczęć prewencyjną, czyli narzędzie dyscyplinujące kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań (nielimitowana liczba faktur i dokumentów księgowych, na których może być użyta pieczęć, natomiast liczba interwencji (na etapie przedprocesowym) w przypadku niewywiązania się przez kontrahentów
    z zobowiązania do zapłaty w ramach liczby opracowywanych dokumentów).

Zakres merytoryczny usług: wszystkie dziedziny prawa związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz życiem prywatnym.
Okres obowiązywania: 12 miesięcy od dnia aktywacji.

Cena dla Klientów nazwa.pl

436 zł349 zł netto

Zapytaj o ofertę

Uzupełnij poniższe pola, wpisując swoje dane a specjalista z konkretnej dziedziny skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia oferty.

Określ swój profil działalności

Firma

Osoba fizyczna

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych danych osobowych, w tym na przetwarzanie danych w przyszłości, przez nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków jako administratora danych oraz na przekazanie danych w zakresie: imienia i nazwiska, nazwy firmy, numeru telefonu, adresu e-mail i numeru NIP do AVAILO Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka , ul. Jasionka 954, 36-002 Jasionka, który będzie odrębnym administratorem danych. Podanie danych jest dobrowolne. Dane przetwarzane będą przez administratorów danych w celach promocji, reklamy i badania rynku. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.). Powyższe uprawnienia dotyczą również zbioru, którego administratorem jest AVAILO Sp. z o.o.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych danych osobowych, w tym na przetwarzanie danych w przyszłości, przez nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków jako administratora danych oraz na przekazanie danych w zakresie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail do AVAILO Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka , ul. Jasionka 954, 36-002 Jasionka, który będzie odrębnym administratorem danych. Podanie danych jest dobrowolne. Dane przetwarzane będą przez administratorów danych w celach promocji, reklamy i badania rynku. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.). Powyższe uprawnienia dotyczą również zbioru, którego administratorem jest AVAILO Sp. z o.o.


©2016 nazwa.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone